A A A

Fjármálastjóri - Heilbrigđisstofnun Vestfjarđa

15.08 2018

 

Staða fjármálastjóra við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er laus til umsóknar

Hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) starfa ríflega 250 manns, en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Innan heilbrigðisumdæmisins eru sveitarfélögin Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð.


Það er kraftur í samfélaginu á Vestfjörðum. Góðir skólar, fjölbreytt atvinnulíf og mikil lífsgæði á alla lund gera svæðið eftirsóknarvert til leiks og starfa. Með ráðningu fjármálastjóra og mannauðs- og rekstrarstjóra verður komin að mestu ný yfirstjórn yfir stofnunina, en nýr forstjóri tók við í sumar og nýr framkvæmdastjóri lækninga tekur við 1. október.

 

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Umsjón með fjármálum og daglegum rekstri
• Annast og ber ábyrgð á gerð fjárhags- og rekstraráætlana
• Ber ábyrgð á og hefur eftirlit með launavinnslu og bókhaldi
• Annast tölfræðiúrvinnslu og hefur eftirlit með rekstri deilda
• Sinnir innra eftirliti, rýni og greiningarvinnu
• Er tengiliður við viðskiptaaðila og stofnanir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði fjármála, viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af gerð fjárhags- og rekstraráætlana
• Þekking á bókhaldi og launavinnslu
• Hæfni í tölfræði og úrvinnslu gagna
• Reynsla af fjársýslukerfi Orra (Oracle) er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni

 

Starfsstöð fjármálastjóra er á aðalskrifstofunni á Ísafirði. Starfið heyrir undir forstjóra
og er starfshlutfall 100%. Ráðið verður í stöðuna til fimm ára í senn  frá 1. nóvember. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi
stéttarfélag.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 26. ágúst 2018


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Vefumsjón