A A A

Mannauđs- og rekstrarstjóri - Heilbrigđisstofnun Vestfjarđa

15.08 2018

 

Staða mannauðs- og rekstrarstjóra við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er laus til umsóknar

Hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) starfa ríflega 250 manns, en stofnunin veitir almenna heilbrigðisþjónustu á þremur sviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Innan heilbrigðisumdæmisins eru sveitarfélögin Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð.


Það er kraftur í samfélaginu á Vestfjörðum. Góðir skólar, fjölbreytt atvinnulíf og mikil lífsgæði á alla lund gera svæðið eftirsóknarvert til leiks og starfa. Með ráðningu fjármálastjóra og mannauðs- og rekstrarstjóra verður komin að mestu ný yfirstjórn yfir stofnunina, en nýr forstjóri tók við í sumar og nýr framkvæmdastjóri lækninga tekur við 1. október.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Hefur umsjón með starfsmannahaldi stofnunarinnar
• Kemur að ráðningum nýrra starfsmanna
• Annast og hefur umsjón með starfsmannasamtölum og frammistöðumati
• Kemur að mótun starfsmannastefnu og gerð mönnunaráætlunar
• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með gerð starfslýsinga
• Hefur umsjón með fræðslumálum innan stofnunar
• Hefur eftirlit með daglegum rekstri og starfsmannahaldi stoðdeilda á Ísafirði
• Stuðlar að góðum samskiptum og góðum starfsanda á vinnustað

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar og þekking
á kjarasamningum
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Reynsla af mannauðskerfi Orra (Oracle) er æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, heiðarleiki og nákvæmni

Starfsstöðin er á aðalskrifstofunni á Ísafirði. Starfið heyrir undir forstjóra og
er starfshlutfall 100%. Ráðið verður í stöðuna til fimm ára í senn en samkomulag verður um hvenær viðkomandi hefur störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. Umsóknum skal fylgja ýtarleg ferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Upplýsingar veitir: Geirlaug Jóhannsdóttir - geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur til: 26. ágúst 2018


Umsóknareyðublað [ Word | PDF ]

Vefumsjón